*+ Hovedside

*+ Aktiviteter

*+ Bilder

*+ Kontakt

*+ Dnkk

*+ Nkk-Bergen

.+ Trondheim

++ Ålesund

x+ Blogg

x+ facebook

 

Den nordisk-katolske kirke

Sarpsborg og Fredrikstad
ST. MIKAEL OG ALLE DE HELLIGE MENIGHET

 

 

 

2017

20.08.2017 Hvaler Kirke

24.09.2017 Fra Sarepta til St. Mikael

2018

24.02.2018 Generalvikar Ottar Mikael Myrseth i St. Mikael

22.04.2018 Stefanusalliansen

19.08.2018 Værne klosters kirkeruien

 

2019

03.04.2019 Messens oppbygging del 1

06.06.2019 Del 2: Sangen i messen - kort historikk
Lyden

05.08.2019 Del 3: Alteret

23.10.2019 Noen tanker om instrumentalmusikken i messen

 

2020

01.01.2020 5. Messens innledning: Inntog, syndsbekjennelse og kyrie

28.03.2020 Messen del 6
GLORIA med LAUDAMUS

05.02.2020 Del 7 GRADUALE – HALLELUJA/TRACTUS

24.04.2020 Messen del-8 Lesningene i messen

17.08.2020 Messen del 9: Credo

27.10.2020 Offertoriet Del 10

29.11.2020 NATTVERDLITURGIEN – del 1

 

2021

16.02.2021 Messe Del 11 NATTVERDLITURGIEN - del 2

01.02.2021Messe Del 12 Messens avslutning

 

 

 

Her kan du henter historikk og tidligere nyhetsartikkel