*+ Hovedside

*+ Aktiviteter

*+ Bilder

*+ Kontakt

*+ Dnkk

*+ Nkk-Bergen

.+ Trondheim

++ Ålesund

x+ Blogg

x+ facebook

 

Den nordisk-katolske kirke

Sarpsborg og Fredrikstad
ST. MIKAEL OG ALLE DE HELLIGE MENIGHET

 

 

 

2017

20.08.2017 Hvaler Kirke

24.09.2017 Fra Sarepta til St. Mikael

2018

24.02.2018 Generalvikar Ottar Mikael Myrseth i St. Mikael

22.04.2018 Stefanusalliansen

19.08.2018 Værne klosters kirkeruien

2019

03.04.2019 Messens oppbygging del 1

06.06.2019 Del 2: Sangen i messen - kort historikk
Lyden

05.08.2019 Del 3: Alteret

23.10.2019 Noen tanker om instrumentalmusikken i messen

2020

01.01.2020 5. Messens innledning: Inntog, syndsbekjennelse og kyrie

28.03.2020 Messen del 6
GLORIA med LAUDAMUS

05.02.2020 Del 7 GRADUALE – HALLELUJA/TRACTUS

24.04.2020 Messen del-8 Lesningene i messen

17.08.2020 Messen del 9: Credo

27.10.2020 Offertoriet Del 10

29.11.2020 NATTVERDLITURGIEN – del 1

2021

16.02.2021 Messe Del 11 NATTVERDLITURGIEN - del 2

01.02.2021Messe Del 12 Messens avslutning

14.03.2021 Årsmøtet

06.09.2021 Del 13 Ikoner i gudstjenesten

27.09.2021 Intervju med Ashour Isak

27.09.2021 Innsettelse av akolytt

29.09.2021 Besøkt med biskop elect

01.10.2021 Intervju med Håkon Andersen

2022

01.01.2022 Messen del 16 Om Kirkens liturgiske klær

02.2.2022 Kyndelsmess i St. Mikael

29.07.2022 OLSOK-FEIRING i St. Mikael

13.08.2022 Besøk av afrikansk biskop i St. Mikael

 

 

 

 

Her kan du henter historikk og tidligere nyhetsartikkel