*+ Hovedside

*+ Aktiviteter

*+ Bilder

*+ Kontakt

*+ Dnkk

*+ Bergen

.+ Trondheim

++ Ålesund

++ Arkiv

x+ Blogg

x+ facebook

 

Den nordisk-katolske kirke

Sarpsborg og Fredrikstad
ST. MIKAEL OG ALLE DE HELLIGE MENIGHET

 

 

 

Til medlemmer i kirken vår

Frembæring, tesktlesing
eller kirkekaffe. Les / utskrift

Ny liste

Messe i middelalderkirke eller kirkeruin.

Tradisjonen tro og i samarbeide med Døperen Johannes menighet har vi også i år feiret messe et slikt sted.

Tradisjonen tro og i sammarbeide med Døperen Johannes menighet har St.Mikael menighet også i år feiret messe et slikt sted.
6.september feiret vi messe i vakre Idd kirke i Halden. Denne gangen var det ikke så mange deltagere som forventet,men de som deltok opplevde en meget god messe.
Messen var litt annerledes da vi ikke brukte orgel. I stedet ble det brukt gitar, fløyte og contrabass. Dette ble en fin opplevelse.
Prosten fr. Asle Dingstad holdt dagens preken, og fr. Tore Andreas var celebrant. Forøvrig deltok fr. Lauritz Pettersen, fr. Tom Hængsle, subdiakonene Erik Parmer og Anders Hjortaas og kantor Anne Gunn Pettersen.
Etter messen holdt Erik Parmer et interessant kåseri om Idd kirkes historie. Dagen ble avsluttet med piknick i familien Parmers hage i Halden. Vi var velsignet med strålende sol.

Fr. Tore AndreasMesseliste 2023

Messene begynner kl. 11.00
når ikke annet klokkeslett er angitt.

06.01. Epifania kl. 19.00
Jes 60,1-6
Ef 3,1-12
Matt 2,1-12

08.01. 1.s.e. Epifania
Jes 42,1-9
Kol 2,9-15
Matt 3,13-17

15.01. 2.s.e.Epifania
1 Kong 8,6-13
Rom 12,1-5
Luk 2,42-52

22.01. 3.s.e. Epifania
2 Mos 33,12-23
Rom 12,6-15
Joh 2,1-11

29.01. 4.s.e. Epifania
1 Kong 8,41-43
Rom 12,16-21
Matt 8,1.5-13

02.02. Kyndelsmesse kl. 19.00
Mal 3,1-5
Hebr 2,14-18
Luk 2,22-40

05.02. Septuagesima
2 Mos 17,1-7
1 Kor 9,24-10,5
Matt 20,1-16

12.02. Sexagesima
Jes 55,6-11
2 Kor 11,19-31
Luk 8,4-15

19.02. Quinquagesima/fastelavn
Jes 49,7-13
1 Kor 13,1-13
Luk 18,31-43

22.02. Askeonsdag kl.19.00
Joel 2,12-19
2 Pet 1,2-11
Matt 6,16-21

26.02. 1.s. i faste
1 Mos 3,1-21
2 Kor 6,1-10
Matt 4,1-11

05.03. 2.s. i faste
1 Mos 32,22-31
1 Tess 4,1-8
Matt 15,21-28

08.03. fastemesse kl. 19.00
Rom 5,1-5
Luk 7,36-50

12.03. 3.s. i faste
2 Mos 8,16-24
Ef 5,1-14
Luk 11,14-28

19.03. Midtfaste
2 Kong 4,42-44
1 Kor 10,1-6
Joh 6,1-15

25.03. Marimesse kl. 19
Jes 7,10-15
Rom 8,1-4
Luk 1,26-38

26.03. Pasjonssøndag
4 Mos 21,4-9
1 Joh 1,8-2,2
Joh 3,11-21

02.04.03. Palmesøndag
Matt 21,1-9
Sak 9,9-12
Fil 2,5-11
Joh 12,12-18

06.04. Skjærtorsdag. Kl. 20.00
2 Mos 12,1-14
1 Kor 11,23-32
Joh 13,1-17

07.04. Langfredag. Kl. 15.00
Jes 52,13-53,12
2 Kor 5,14-21
Pasjonen Lukas 22,39-23,53

08.04. Påskevigilie kl.22.00
Jes 25,6-9
Rom 6,3-11
Mark 16,1-8

09.04. Høytiden for Herrens oppstandelse Kl. 12.00
Job 19,23-27
1 Kor 5,6-8
Joh 20,1-10

16.04. Påskeoktaven 2.s. i påsketiden
Jes 43,1-3
1 Joh 5,4-12
Joh 20,19-31

23.04. 3.s. i påsketiden
Esek 34,11-16
1 Pet 2,21-25
Joh 10,1-10

30.04. 4.s. i påsketiden
Jes 49,13-18
1 Pet 2,11-20
Joh 16,16-22

07.05. 5.s. i påsketiden
Jes 12,1-6
1 Joh 4,10-16
Joh 16,5-15

14.05. 6.s. i påsketiden
Jes 30,19-21
1 Joh 5,13-15
Joh 16,23-28

18.05. Kr. Himmelfartsdag
Jes 2,1-3
Apg 1,1-11
Mark 16,14-20

21.05. 7. s. i påsketiden
Esek 36,22-28
1 Pet 4,7-14
Joh 15,18-16,4

28.05. Pinsedag
1 Mos 11,1-9
Apg 2,1-21
Joh 14,23-31

04.05. Trinitatis
Jes 6,1-8
Rom 11,33-36
Joh 3,1-15

11.06. 2. s. e. Pinse
1 Mos 15,1-6
1 Joh 4,16-21
Luk 16,19-31

18.06. 3. s. e. Pinse
Jes 25,6-7
Ef 2,11-22
Luk 14,16-24

25.06. 4. s. e. Pinse
Mika 7,18-20
1 Tim 1,12-17
Luk 15,11-32

05.07. 5. s. e. Pinse
2 Sam 12,1-7
Rom 2,1-4
Luk 6,36-42

09.07. 6. s. e. Pinse
1 Kong 19,11-21
1 Kor 1,18-25
Luk 5,1-11


16.07. 7. s. e. Pinse
3 Mos 19,1-2.13-18
1 Pet 1,13-16
Matt 5,20-26

23.07. 8. s. e. Pinse
Sir 24,19-22
Rom 5,1-5
Mark 8,1-9

29.07. Olsok
Jer 1,17-19
Åp 12,10-11
Joh 12,24-26

31.07. 9. s. e. Pinse
Jer 23,16-22.30-33
Rom 6,15-23
Matt 7,15-21

06.08 Kristi forklaring
Jes 62,11-12
2 Pet 1,16-19
Matt 17,1-9

13.08. 11.s. e Pinse
Jer 8,4-12
Rom 9,30-10,4
Luk 19,41-47a

20.08 12. s. e. Pinse
Jes 2,12-17
1 Joh 1,8-2,2
Luk 18,9-14

27.08. 13. s. e. Pinse
Jes 29,17-24
2 Kor 3,4-18
Mark 7,31-37

03.09. 14. s. e. Pinse
2 Krøn 28,8-15
1 Joh 4,7-11
Luk 10,23-37

10.09. 15. s. e. Pinse
2 Kong 5,1-3.9-15
Ef 2,4-10
Luk 17,11-19

17.09. 16.s.e. Pinse
1 Kong 17,8-16
Gal 5,25-6,10
Matt 6,24-34

24.09. 17. s. e. Pinse
1 Kong 17,17-24
Ef 3,14-21
Luk 7,11-17

29.09. Mikkelsmess
2 Mos 23,20-22
Åp 12,7-12
Matt 18,1-10

01.10. 18.s. e. Pinse
Ordsp 25,6-14
1 Pet 5,1-7
Luk 14,1.7-11


08.10. 19. s. e. Pinse
5 Mos 6,4-9
1 Joh 5,1-5
Matt 22,34-46

15.10. 20. s. e. Pinse
Jes 43,10-13
Hebr 11,1-7
Matt 9,1-8

22.10. 21. s. e. Pinse
Jes 55,1-9
Ef 4,17-24
Matt 22,1-14

29.10. 22. s. e. Pinse
Jes 45,1-8
Fil 3,17-4,1
Matt 22,15-22

01.11. Allehelgensdag kl. 19,00
Jes 49,8-10
Åp 7,2-12
Matt 5,1-12

05.11. 23. s. e. Pinse
Mika 7,18-19
Ef 4,30-32
Matt 18,21-35

12.11. s. f. Kristi kongefest
Dan 12,1-10
1 Tess 5,1-11
Matt 25,1-13

19.11. Kristi kongefest
Jes 65,17-19
Åp 20,11-21,7
Matt 25,31-46