*+ Hovedside

*+ Aktiviteter

*+ Bilder

*+ Kontakt

*+ Dnkk

*+ Nkk-Bergen

.+ Trondheim

++ Ålesund

++ Arkiv

x+ Blogg

x+ facebook

 

Den nordisk-katolske kirke

Sarpsborg og Fredrikstad
ST. MIKAEL OG ALLE DE HELLIGE MENIGHET

 

 

 

Til medlemmer i kirken vår

Frembæring, tesktlesing
eller kirkekaffe. Les / utskrift

(her)

Messe i middelalderkirke eller kirkeruin.

Tradisjonen tro og i samarbeide med Døperen Johannes menighet har vi også i år feiret messe et slikt sted.

Tradisjonen tro og i sammarbeide med Døperen Johannes menighet har St.Mikael menighet også i år feiret messe et slikt sted.
6.september feiret vi messe i vakre Idd kirke i Halden. Denne gangen var det ikke så mange deltagere som forventet,men de som deltok opplevde en meget god messe.
Messen var litt annerledes da vi ikke brukte orgel. I stedet ble det brukt gitar, fløyte og contrabass. Dette ble en fin opplevelse.
Prosten fr. Asle Dingstad holdt dagens preken, og fr. Tore Andreas var celebrant. Forøvrig deltok fr. Lauritz Pettersen, fr. Tom Hængsle, subdiakonene Erik Parmer og Anders Hjortaas og kantor Anne Gunn Pettersen.
Etter messen holdt Erik Parmer et interessant kåseri om Idd kirkes historie. Dagen ble avsluttet med piknick i familien Parmers hage i Halden. Vi var velsignet med strålende sol.

Fr. Tore AndreasMesseliste 2019

Messene begynner kl. 11.00
når ikke annet klokkeslett er angitt.

23.12. 4. søndag i Advent.
Jes. 7; 10-14. Rom. 1; 1-7.
Luk. 1; 39-56.

25.12. Juledag.
Jes. 11; 1-9. Hebr. 1; 1-12.
Joh. 1, 1-14.

30.12. 1. søndag i juletiden.
Jes. 19; 1. 19-25a. Apg. 7; 17-22.
Matt. 2, 13-15. 19-23.

06.01. Epifania
Jes 60,1-6; Ef 3,1-12; Matt 2,1-12.

13.01. 1.s.e.Epifania.
Jes 42,1-9; Kol 2,9-15; Matt 3,13-17.

20.01. 2.s.e.Epifania
1 Kong 8,6-13; Rom 12,1-5; Luk 2,42-52

27.01. 3.s.e. Epifania.
2.Mos 33,12-23; Rom 12,6-15; Joh 2,1-11.

03.02. Kyndelsmesse.
Mal 3,1-5; Hebr 2,14-18; Luk 2, 22-40

10.02. 5.s.e.Epifania
Jona 1,1-61; 2 Kor 1,8-11; Matt 8;23-27.

17.02. Septuagesima.
2 Mos 17,1-17; 1 Kor 9,24-10,5; Matt. 20;1-16.

24.02. Sexagesima.
Jes 55,6-11; 2 Kor 11,19-31; Luk 8,4-15

03.03. Quinquagesima/fastelavn.
Jes 49,7-13; 1 Kor 13,1-13; Luk 18,31-43

O6.03. Askeonsdag kl.19.00
Joel 2,12-19; 2 Pet 1,2-11; Matt 6,16-21

10.03. 1.s. i faste.
1 Mos 3,1-21; 2 Kor 6,1-10; Matt 4,1-11

17.03. 2.s. i faste.
1 Mos 32,22-31; 2 Kor 6,1-10; Matt 15,21-28

20.03. fastemesse kl. 19.30
Rom 5,1-5; Luk 7,36-50

24.03. Marimesse.
Jes 7,10-15; Rom 8,1-4; Luk 1,26-28

31.03. midtfaste.
2 Kong 4,42-44; Gal 4,21-31; Joh 6,1-15.

03.04. fastemesse kl. 19.30
2 Kor 9,8-10; Joh 6,24-40.

07.04. Pasjonssøndag.
4 Mos 21,4-9; 1 Joh 1,8-2,2; Joh 3,11-21

14.04. Palmesøndag.
Matt 21,1-9; Sak 9,9-12; Fil 2,5-11; Joh 12,12-18

18.04. Skjærtorsdag. Kl. 20.00
2 Mos 12,1-14; 1 Kor 11,23-32; Joh 13,1-17

19.04. Langfredag. Kl. 15.00
Jes 52,13-53,12; 2 Kor 5,14-21; Luk 22,39-23,53

20.04. Påskevigilie kl.22.00
1 Mos 1,1-2,2; 1 Mos 22,1-18; 2 Mos 14,15-15,1;
Jes 55,1-13; Esek 37,1-14; Rom 6,3-11; Mark 16,1-8

21.04. Høytiden for Herrens oppstandelse.
Job 19,23-27; 1 Kor 5,6-8; Joh 20,1-9

28.04. Påskeoktaven.
Jes 43,1-3; 1 Joh 5,4-12 Joh 20,19-31

05.05. 3.s. i påsketiden.
Esek 34,11-16; 1 Pet 2,21-25; Joh 10,1-10.

12.05. 4.s. i påsketiden.
Jes 49,13-18; 1 Pet 2,11-20; Joh 16,16-22.

19.05. 5.s. i påsketiden.
Jes 12,1-6; 1 Joh 4,10-16; Joh 16,5-15

26.05. 6.s. i påsketiden.
Jes 30,19-21; 1 Joh 5,13-15; Joh 16,23-28

30.05. Kr. Himmelfartsdag.
Jes 2,1-3; Apg 1,1-11; Mark 16,14-20

02.06. 7. s. i påsketiden.
Esek 36,22-28; 1 Pet 4,7-14; Joh 15,18-16,4

09.06. Pinsedag.
1 Mos 11,1-9; Apg 2,1-21; Joh 14,23-31.

16.06. Trinitatis.
Jes 6;1-8; Rom 11,33-36; Joh 3,1-15.

23.06. 2. s. e. Pinse.
1 Mos 15,1-6; 1 Joh 4,16-21; Luk 16,19-31

30.06. 3. s. e. Pinse
Jes 25,6-7; Ef 2,11-22; Luk 14,16-24

07.07. 4. s. e. Pinse
Mika 7,18-20; 1 Tim 1,12-17; Luk 15,11-32

14.07. 5. s. e. Pinse.
2 Sam 12,1-7; Rom 2,1-4; Luk 6,36-42

21.07. 6. s. e. Pinse.
1 Kong 19,11-21; 1 Kor 1,18-25; Luk 5,1-11.