+

+

 

 

Den nordisk-katolske kirke

Sarpsborg og Fredrikstad
ST. MIKAEL OG ALLE DE HELLIGE MENIGHET
Denne siden ble flyttet til DNKK HOVEDSIDEN