++ Hovedside

++ Aktiviteter

++ Bilder

++ Kontakt

++ Dnkk

++ Bergen

++ Trondheim

++ Ålesund

++ Arkiv

++ Blogg

++ facebook

 

Kirkeåret:

Fastetid- den store Fasten.

I 40 dager fra Askeonsdag til Påske er kirkens største fastetid. De 40 dagene minner oss om at Jesus fastet i ørkenen i 40 dager. Vi kan også tenke på Israelsfolket 40 år i ørkenen.

Fastetidens liturgiske farge er fiolett som er kirkens botsfarge. For de fleste av oss som har vokset opp i en protestantisk sammenheng, har fastetiden stort sett dreiet seg om navn på kirkeåret og dager. Fastetiden har en mye større betydning. Den er tenkt til nettopp dette som navnet sier, en tid for faste, bønn og innvielse. Samtidig er den også en forberedelsestid for den store påskehøytiden.

Fastetiden kan gjerne kalles en treningstid for vårt åndelige liv. Den skal hjelpe oss til å konsentrere oss om dette som er aller viktigst for oss, vårt gudsliv. Faste er å avstå fra noe for å fokusere på noe annet. Leve enklere hva mat angår, bruke mindre tid på TV, nett, sosiale medier osv. Sette av mere tid bønn, bibellesning, og trene opp mere regelmessighet hva disse ting angår. Dette smaker ikke så godt for det naturlige menneske, det som vi kaller vårt kjød. Det er alltid en kamp å ta tid til å be. Vår motstander Djevelen allierer seg også med vårt skrøpelige kjød og gjør alt han kan for å hindre oss.

Råd for fastetiden er at vi setter oss noen mål. Disse målene må ikke være for store, for da har vi så lett for å gi opp. Dette vil igjen føre til at vi føler oss mislykket og blir motløse. Husk fremfor alt at Gud ser til vårt hjerte og kjenner alle ting.

Se vi går opp til Jerusalem, i hellige fastetider og ser hvordan Jesus, Guds egen Sønn, i stedet for syndere lider.

Velsignet fastetid.
Fr. Tore Andreas

 

Den nordisk-katolske kirke

Messefeiringen

Nattverdsgudstjenesten er det grunnleggende i menighetens virksomhet og liv. Her kommer Gud selv til oss, gjennom Jesus Kristus. Dette mysterium bærer i seg hele grunnlaget for vår tro.

Februar 2018

Biskop Roald Nikolai i kirken lørdag 24.februar:

Kristent nærvær i samfunnslivet

Det var meget interessant å høre hans belysning av samfunnet/staten i gjennom historien. Hvordan staten kunne være til støtte og gi frihet til det enkelte individ, eller til det stikk motsatte. Retten til å få utøve sin tro er av den største betydning for det enkelte menneske. Det kristne nærvær har vært det bærende element i vår kultur i hundrevis av år; helt fra kristendommen begynte å få fotfeste i vår del av verden. Dessverre opplever vi mere og mere en stor avkristning, og en stat som ved sin lovgiving etc. begrenser kristendommens påvirkning. Den kirke som vil være tro mot evangeliet og den kristne overlevering, får stadig trangere kår. Denne utvikling er en stor utfordring for oss som troende.
Foredraget var med på å bevisstgjøre oss på den situasjon vi kristne har i dagens samfunn. Dette er med på å mane oss til bønn og innvielse, slik at det kristne nærvær fortsatt kan være til påvirkning. Samtidig skal vi minne hverandre om Jesu løfte om at han er med oss alle dager inntil verdens ende.

Fr. Tore Andreas

Tidligere aktiviteter

Generalvikar Ottar Mikael Myrseth i St. Mikael 4. februar:

Himmelen er ikke tom!

Fellesskapet med alle hellige sprenger tid og rom. Vi har en sky av vitner med oss til vennskap og veiledning, sier han. Det er gjerne en troende bestemor, men også en Antonius av Egypt, en Benedikt av Nursia, en Sunniva av Selja og mange fler. De vil være våre venner, fortsetter han. De er våre troshelter som hjelper oss å løfte blikket og se mot himmelen så vi kan legge av oss alt som tynger og oppdage hvilken venn vi har i Jesus.

St. Mikael menighet takker fader Ottar Mikael for et givende besøk!

Fr Lauritz Elias

 

Siste oppdatering: 04-Mar-2018

Messer framover i St. Mikael

Høymessene begynner kl. 11.00

Messeliste 2018.

11.03. Midtfaste.
2. Mos. 16; 2-21. 2. Kor. 9; 8-10.
Joh. 6; 24-40.

14.03. fastemesse kl. 19.30.
Gal. 4; 21-31. Joh. 6; 1-15.

18.03. Pasjonssøndag
3. Mos. 16; 11-19. Hebr. 7; 22-27.
Matt. 21; 33-46.

25.03. Palmesøndag.
Matt. 21; 1-9.
Sak. 9; 9-12. Fil. 2; 5-11.
Joh. 12; 12-18.

29.03. Skjærtorsdag. Kl. 20.00
2. Mos. 12; 21-28. 1. Kor. 11; 23-32.
Joh. 13; 1-17.

30.03. Langfredag. Kl. 15.00
Jes. 52; 13.-53;12. 2. Kor. 5; 14-21.
Mark. 14; 32.-15; 46.

31.03. Påskenatt. Kl. 22.00
Flere lesninger fra GT.
Jes. 25; 6-9. Rom. 6; 3-11.
Mark. 16; 1-8.

01.04. Påskedagen Kl. 12.00
Job. 19; 23-27. 1. Kor. 5; 6-8.
Joh. 20; 1-9

_________________________________

Julen i kirken

Se kirkens messevideo

_________________________________

Sarpsborg og Fredrikstad
ST. MIKAEL OG ALLE DE HELLIGES MENIGHET

 

Kart til kirken / Kilevoldveien 26

St. Mikael Kirke