*+ Hovedside

*+ Aktiviteter

*+ Bilder

*+ Kontakt

*+ Dnkk

*+ Nkk-Bergen

.+ Trondheim

++ Ålesund

x+ Blogg

x+ facebook

 

Den nordisk-katolske kirke

Sarpsborg og Fredrikstad
ST. MIKAEL OG ALLE DE HELLIGES MENIGHET

 

 

 

Til medlemmer i kirken vår

Frembæring, tesktlesing
eller kirkekaffe. Les / utskrift

(her)

Messe i middelalderkirke eller kirkeruin.

Tradisjonen tro og i samarbeide med Døperen Johannes menighet har vi også i år feiret messe et slikt sted.

Tradisjonen tro og i sammarbeide med Døperen Johannes menighet har St.Mikael menighet også i år feiret messe et slikt sted.
6.september feiret vi messe i vakre Idd kirke i Halden. Denne gangen var det ikke så mange deltagere som forventet,men de som deltok opplevde en meget god messe.
Messen var litt annerledes da vi ikke brukte orgel. I stedet ble det brukt gitar, fløyte og contrabass. Dette ble en fin opplevelse.
Prosten fr. Asle Dingstad holdt dagens preken, og fr. Tore Andreas var celebrant. Forøvrig deltok fr. Lauritz Pettersen, fr. Tom Hængsle, subdiakonene Erik Parmer og Anders Hjortaas og kantor Anne Gunn Pettersen.
Etter messen holdt Erik Parmer et interessant kåseri om Idd kirkes historie. Dagen ble avsluttet med piknick i familien Parmers hage i Halden. Vi var velsignet med strålende sol.

Fr. Tore AndreasMesseliste 2017

Messene begynner kl. 11.00
når ikke annet klokkeslett er angitt.

08.1 Epifania
Jes. 60; 1-6. Ef. 3; 1-12.
Matt. 2;1-12.

15.1 1. s. e.Epifania
Jes. 42; 1-9. Kol. 2; 9-15
Matt. 3; 13-17.

22.1. 2. s. e. Epifania
1.Kg. 8; 6-13. Rom. 12; 1-5.
Luk. 2; 40-52.

29.1. 3. s. e. Epifania.
2.Mos.33; 12-23. Rom.12; 6-15.
Joh. 2; 1-11.

5.2. 4.s.e. Epifania.
1.Kong. 8; 41-43. Rom.12; 16-21.
Matt. 8; 1-13.

12.2 Septuagesima.
2.Mos.17; 1-17. 1.Kor.9; 24-10;5.
Matt.20; 1-16.

19.2. Sexagesima
Jes.55; 6-11. 2.Kor.11; 19-31
Luk.8; 4-15.

26.2. Fastelavn
Jes.49;7-13. 1.kor.13;1-13.
Luk.18; 31-43.

1.3. Askeonsdag Kl. 19.00
Joel.2; 12-19. 2.Pet.1; 2-11.
Matt.6; 16-21.


5.3. 1.s.i Faste.
1.Mos.3; 1-21. 2 Kor.6; 1-10
Matt.4; 1-11

12.3. 2.s.i Faste.
1.Mos.32; 22-31. 1.Tess. 4; 1-8
Matt.15; 21-28.

15.3. Fastemesse Kl. 19.30

19.3. 3.s.i Faste.
2.Mos.8; 16-24. EF.5; 1-14.
Luk.11; 14-28.

26.3. Maria bebudelse
Jes. 7; 10-15. Rom. 8; 1-4.
Luk. 1; 26-38.

29.3. Fastemesse kl. 19.30

2.4. Pasjonssøndag.
1.Mos.22; 1-14. Hebr.9; 11-15.
Joh.8; 46-59.

09.4. Palmesøndag.
Matt.21; 1-9.
Sak. 9; 9-12. Fil.2; 5-11.
Joh. 12; 9-18.

13.4.Skjærtorsdag kl. 20.00
2.Mos. 12; 21-28. 1. Kor. 11; 23-32.
Joh. 13; 1-17.

14.4. Langfredag kl. 15.00
Jes. 52; 13-53;12. 2. Kor. 5; 14-21.
Markuspasjonen.

15.4. Påskenattmesse. kl. 22.00
Jes. 25; 6-9. Kol. 9; 1-4.
Mark. 16;1-8.

16.4. Påskedag. kl.. 12.00
Job. 19; 23-27. 1. Kor. 5; 6-8.
Joh.20; 1-9.

23.4. 2. søndag i påsketiden.
Jes. 43; 1-3. 1. Joh. 5; 4-12.
Joh. 20; 19-31.

30.4. 3. søndag i påsketiden.
Pet. 2; 21-25.
Joh. 10; 1-10.

07.5. 4. søndag i påsketiden
Pet. 2. 2; 11-20.
Joh. 16; 16-22.

14.5. 5. søndag i påsketiden
Joh. 4; 10-16.
Joh. 16; 5-15.

21.5. 6. søndag i påsketiden.
joh.5; 13-15.
Joh. 16; 23-28.

25.5. Kristi himmelfartsdag.
Apg. 1; 1-11.
Mark. 16; 14-20.

28.5. 7. søndag i påsketiden.
Pet. 4; 7-14.
Joh. 15; 18-16;4.

04.6. Pinsedag.
Mos. 11; 1-9. Apg. 2; 1-21.
Joh. 14; 23-31.

11.6. Trinitatis.
Jes. 6; 1-8. Rom. 11; 33-36.
Joh. 3; 1-15

04.6. Pinsedag.
1. Mos. 11; 1-9. Apg. 2; 1-21.
Joh. 14; 23-31.

11.6. Trinitatis.
Jes. 6; 1-8. Rom. 11; 33-36.
Joh. 3; 1-15.

18.6. 2.s. e. Pinse.
1. Mos. 15; 1-6. 1. Joh. 4; 16-21.
Luk. 16; 19-31.

16.7. 6.s.e. Pinse
1.Kong. 19; 11-21. 1.Kor.1; 18-25.
Luk.5;1-11.

23.7. 7.s.e.Pinse
3.Mos. 19; 1-2.13-18. 1.Pet.1; 13-16.
Matt. 5; 20-26.

30.7. 8.s.e.Pinse
Sir.24; 19-22. Rom. 5; 1-5.
Mark.8; 1-9.

06.8. 9.s.e.Pinse
Ingen messe i St. Mikael.

13.8. Kristi forklaring.
Jes. 62; 11-12. 2.Pet. 1; 16.19.
Matt. 17; 1-9.

20.8. 11.s.e. Pinse Messe i Hvaler kirke.
Jer. 8; 4-12. Rom. 9; 30-10; 4.
Luk. 19; 41-47a.

27.8. 12.s.e. Pinse.
Jes. 2; 12-17. 1.Joh. 1; 8-2; 2.
Luk. 18; 9-14.

03.9. 13.s.e. Pinse.
Jes. 29; 17-24. 2.Kor. 3; 4-18.
Mark. 7; 31-37.

10.9.14.s.e. Pinse.
2.Krøn. 28; 8-15. 1.Joh. 4; 7-11.
Luk.10; 23-37.

17.9. 15.s.e.Pinse.
2.Kong. 5; 1-3.9-15. Ef. 2; 4-10.
Luk.17; 11-19.

24.9. 16.s.e.Pinse
Gal. 5; 25-6; 10. Matt.6;24-34.

29.9. Mikkelsmesse Kl.19.00
Åpenb. 12; 7-12. Matt. 18; 1-10.

01.10. 17.s.e. Pinse
Ef. 3; 14-21. Luk.7; 11-17.

08.10. 18.s.e. Pinse
1.Pet. 5; 1-7. Luk. 14; 7-11.

15.10. 19.s.e. Pinse
1. Joh. 5; 1-5. Matt.22; 34-46.

22.10. 20.s.e. Pinse
Jes. 43; 10-13. Hbr. 11; 1-7.
Matt. 9; 1-8.
Messe på Gran.

29.10. 21.s.e. Pinse
Jes. 55; 1-9. Ef. 4; 17-24.
Matt. 22; 1-14.

01.11. Allehelgensdag Kl. 19.00
Jes. 49; 8-10. Åpenb. 7; 2-12
Matt. 5; 1-12.

05.11. 22.s.e. Pinse
Jes. 45; 1-8. Fil. 3; 17-4;1
Matt. 22; 15-22.

12.11. 23.s.e. Pinse
Mika. 7; 18-19. Ef. 4; 30-32.
Matt. 18; 21-35.

19.11. 24.s.e. Pinse
Mika. 3; 9-4;4. 1. Pet. 4; 12-19.
Matt. 23; 37-24;2.

26.11. Kristi Kongefest.
Jes. 65; 17-19. Åpenb. 20; 11-21; 7.
Matt. 25; 31-46.