++ Hovedside

++ Aktiviteter

++ Bilder

++ Kontakt

++ Dnkk

++ Bergen

++ Trondheim

++ Ålesund

++ Blogg

 

Prost Asle Ambrosius besøkte St. Mikael lørdag 29. og søndag 30. april. Lørdag hadde han samtale med menighetens tjenere, og søndag feiret han messen. Bildet er fra kirkekaffen

Klersimøte for Viken prosti


1. Mai var det klersimøte for Viken prosti på Sæter gård i Trøgstad. Fra St. Mikael deltok prestene og diakonen. Prosten ledet møtet, og på bildet ser vi Asle Ambrosius i samtale med fader Tore Andreas og diakon Erik Mattias.

fr. Lauritz

 

Den nordisk-katolske kirke

Messefeiringen

Nattverdsgudstjenesten er det grunnleggende i menighetens virksomhet og liv. Her kommer Gud selv til oss, gjennom Jesus Kristus. Dette mysterium bærer i seg hele grunnlaget for vår tro.

Andre arrangementer

MESSE I MIDDELALDERKIRKEN PÅ HVALER

Hver år arrangerer St. Mikael menighet - sammen med menigheten i Oslo - messe i en av områdets middelalderkirker eller kirkeruiner. Vi har blant annet vært i ruinene på Værne kloster og Tenor kirke, og i Ingedal og Idd kirker. I fjor feiret vi i kirkeruinene i gamle Oslo.

Dette året går turen til Hvaler kirke den 20. august. Den er en av landets eldste kirker, og ble trolig påbegynt på 1000 eller 1100-tallet. Den er muligens plassert over at gammelt gudehov.

I 1955 var kirken ferdig restaurert. (Se invitasjon...)

Tidligere aktiviteter

Dugnad 10. juni

 

I tråd med tradisjonen ble det lørdag 10. juni avholdt dugnad i St. Mikael.
.

Flere av menighetens medlemmer møtte opp og deltok i denne årlige hendelse

Tilbygget til sakristiet/uthuset ble malt. I kirken var det rengjøring og pussing av vinduer. I sakristiet ble det rydde og vasket. Gjerdet som var besluttet revet ble fjernet. Restene av gjerdet ble sammen med div. annen søppel kjørt til Øra. Hekken mot skolen ble klippet, og plenkanter klippet. Det gamle skjulet ble tømt for kirkens ved og andre saker, slik at Kim pedellen alene kan benytte dette. Ut over dagen ble det finvær, og vi koset oss med lapskausen som var til overs fra Kristi-himmelfartsdag. Dugnad er i tillegg til arbeidet en fin sosial samling.

Sognepresten vil uttrykke stor takknemlighet til alle for innsatsen.

I sær rettes stor takk til våre kjære assyrere.

Fr. Tore Andreas

Kristi himmelfartsdag, den 25 mai. 2017

Kristi himmelfartsdag opprant med vakkert vær. Folk strømmet til fra Oslo og Østfold, og 70 mennesker deltok i messen. I tillegg til menighetens tjenere deltok også prester fra Oslo. Biskop Roald Nikolai prekte. Han minnet på om at han som er Herre og sitter ved Faderens høyre også skal komme igjen for å dømme levende og døde, og at vi derfor bør innrette våre liv deretter.
Nytt av året var at Sarpsborg Kammerkor og Carl Andreas Næss deltok. Menigheten er svært takknemlig for deres bidrag, noe som bidro til å gjøre messen til en stor opplevelse.

Etter bespisning under telt var det konsert ved kammerkoret. Det ble framført norsk og internasjonal kirkemusikk.
En stor dag med rike åndelige og musikalske erfaringer ble avsluttet med kaffe og prat.

Stor takk fra St. Mikal til alle som gjorde dagen rik og god, og takk til alle fra St. Mikael som bidro til gjennomføringen av det praktiske.
Særlig takk til subdiakon Anders.
(Se bilde...)

Lauritz Pettersen
Løkkebergveien 25
1792 Tistedal

 

Siste oppdatering: 19-Jun-2017

Messer framover i St, Mikael

Høymessene begynner kl. 11.00

Messeliste 2017.

25.6. 3. s.e.Pinse
Sak. 3; 1-7. Ef. 2; 11-22.
Luk. 14; 16-24.

02.7. 4. s.e. Pinse.
Mika 7; 18-20. 1. Tim. 1; 12-17.
Luk. 15; 11-32.

09.7. 5.s.e. Pinse.
2. Sam. 12; 1-7. Rom. 2; 1-4.
Luk. 6; 36-42.

16.7. 6.s.e. Pinse
1.Kong. 19; 11-21. 1.Kor.1; 18-25.
Luk.5;1-11.

23.7. 7.s.e.Pinse
3.Mos. 19; 1-2.13-18. 1.Pet.1; 13-16.
Matt. 5; 20-26.

30.7. 8.s.e.Pinse
Sir.24; 19-22. Rom. 5; 1-5.
Mark.8; 1-9.

06.8. 9.s.e.Pinse
Ingen messe i St. Mikael.

13.8. Kristi forklaring.
Jes. 62; 11-12. 2.Pet. 1; 16.19.
Matt. 17; 1-9.

20.8. 11.s.e. Pinse Messe i Hvaler kirke.
Jer. 8; 4-12. Rom. 9; 30-10; 4.
Luk. 19; 41-47a.

27.8. 12.s.e. Pinse.
Jes. 2; 12-17. 1.Joh. 1; 8-2; 2.
Luk. 18; 9-14.

03.9. 13.s.e. Pinse.
Jes. 29; 17-24. 2.Kor. 3; 4-18.
Mark. 7; 31-37.

_____________________________

SETT AV DAGEN

Søndag den 24. september kl 18.00 blir det en markering av at det er 100 år siden kirkehuset vårt ble bygd. Det blir en kveld med sang og andakt, mat og prat. Bedehus-sangtradisjonen vil stå i fokus.

Anne Gunn=

Se kirkens messevideo

_____________________________

Musikk fra spire til full blomst


Lørdag 20. mai fikk de frammøtte i St.Mikael oppleve en fremragende framføring med orgel og sang. Det var Guttorm Guleng og Hanna Ihlebæk som var utøvere. Musikken var av J.S.Bach og G.O.Ihlebæk, vakre toner med oppbyggende tekster. Særlig betagende var “Jesus, Jesus, du er min - deg vil jeg meg helt forære for i døden din å være.” Guleng innledet verbalt med å trekke en forbindelse mellom våren - noe som spirer og skal bli modent - og Bachs produksjon fra hans ungdom til hans modne alder. Musikken utvikler seg som naturen, og det skjønne finnes så vel i spiren som i den fulle blomst. Guttorm Ihlebeks nyskrevne arrangementer til bl.a. folketonen “Lær meg å kjenne dine veier” holdt seg godt i følge med den store mester. Både orgelstykkene og sangen ble svært godt musisert med god innlevelse og teknisk sikkerhet.

Hjertelig takk til dere som øver inn og gir oss slik vakker musikk!

Skrevet av: Anne Gunn Pettersen


 

Sarpsborg og Fredrikstad
ST. MIKAEL OG ALLE DE HELLIGES MENIGHET

 

 

St. Mikael